Cosmic mother / Gaia

Cosmic mother / Gaia

Facebooktwitterpinterestlinkedinby feather

 

cosmicmother2

motherunivers.sketch

Gaia 

”Cosmic Mother/Gaia” av Dan Sapunar, även känd under artistnamnet Spaceism, är ett mäktigt verk som utforskar teman av natur, skapelse och universums sammanflätade mysterier. Verket framställer Gaia, den personifierade jorden, inte bara som en livgivande kraft utan som en kosmisk entitet. Med en blandning av surrealistiska och traditionella element visar Sapunar Gaia omgiven av stjärnor, planeter och nebulosor, där hon framstår som både moder och skapare av allt liv. Färgerna är djupa och rika, med en dominans av jordiska toner som samspelar med vibrerande kosmiska blått och purpur, vilket ger en känsla av att betrakta något både urgammalt och evigt. Detta verk belyser inte bara vår planets skönhet och värde, utan också dess fundamentala roll i det större kosmiska sammanhanget, uppmanande till skydd och vördnad av vår gemensamma hemvärld.

”Cosmic Mother/Gaia”

by Dan Sapunar, also known by the artistic moniker Spaceism, is a compelling piece that delves into themes of nature, creation, and the interwoven mysteries of the universe. The artwork depicts Gaia, the personification of Earth, not just as a life-giving entity but as a cosmic presence. Merging surrealistic and traditional elements, Sapunar portrays Gaia amidst stars, planets, and nebulae, embodying her as both mother and creator of all life. The colors are deep and rich, dominated by earthy hues that interplay with vibrant cosmic blues and purples, evoking the sense of something ancient and eternal. The piece highlights not only our planet’s beauty and significance but also its fundamental role within the larger cosmic tapestry, calling for its protection and reverence.

Facebooktwitterlinkedinrssvimeoinstagramby feather