Info

Info – Dan Sapunar

Born in Croatia in 1989 Based in Amsterdam & Malmö. His art origins from Graffiti and streetart , developed into various artforms, such as fine art, photography , Animation and design. With exhibitions all over sweden and Europe the last year he is evolving step by step. exhibiting in galleries like ”stillkicking” with the great ”Banksy” and Becoming sweden yungest Project manager for the streetart festival ”Color invasion” he has much to create. Avaible for freelance and commissoned artwork , contact me Dansapunar@gmail.com

Född i Kroatien 1989 Baserad i Amsterdam & Malmö. Hans konst ursprung från graffiti och streetart, utvecklats till olika konstformer, såsom konst, fotografi, animation och design. Med utställningar över hela Sverige och Europa det senaste året som han utvecklas steg för steg, Bla på gallerier som stillkicking med den stora Banksy”, Dunkers kulturhus och Ungkonst vinnare samt en av Sveriges yngsta  Projektledare för  konst festival ”Color invasionhan har mycket att skapa. kontakta mig Dansapunar@gmail.com

One Response

  1. Sakrecoer · januari 11, 2013 at 08:09:42 ·

    Super snygg hemsida du har King Kung!!!!
    PIECE!

Comments are closed.