Info

Info – Dan Sapunar

Born in Croatia in 1989 Based in Amsterdam & Malmö. His art origins from Graffiti and streetart , developed into various artforms, such as fine art, photography , Animation and design. With exhibitions all over sweden and Europe the last year he is evolving step by step. exhibiting in galleries like ”stillkicking” with the great ”Banksy” and Becoming sweden yungest Project manager for the streetart festival ”Color invasion” he has much to create. Avaible for freelance and commissoned artwork , contact me Dansapunar@gmail.com

Dan Sapunar is an artist whose work revolves primarily around the creation of murals, street art, and leading projects and workshops . His artistic expression manifests in large, vibrant murals that often explore themes of social justice, community, and environmental awareness. By using public spaces as his canvas, Sapunar aims to make art accessible to all and to serve as a catalyst for societal change. In his street art, he employs both traditional spray techniques and modern digital media to create dynamic and engaging works. These works are not only visually appealing but also thought-provoking, often inviting reflection and dialogue on the subjects they portray.Moreover, Sapunar is committed to working with youth through workshops where he shares his skills and knowledge. These workshops provide participants not only with the opportunity to learn techniques in mural painting and street art but also a chance to express themselves in creative and constructive ways. Through these interactions, Sapunar hopes to inspire the next generation of artists to use their creativity as a tool for personal and social development. Thus, Dan Sapunar’s artistry is a blend of visual art and educational activity, with a strong belief in the power of art to unite people and inspire positive change in society.

Född i Kroatien 1989 Baserad i Amsterdam & Malmö. Hans konst ursprung från graffiti och streetart, utvecklats till olika konstformer, såsom konst, fotografi, animation och design. Med utställningar över hela Sverige och Europa det senaste året som han utvecklas steg för steg, Bla på gallerier som stillkicking med den stora Banksy”, Dunkers kulturhus och Ungkonst vinnare samt en av Sveriges yngsta  Projektledare för  konst festival ”Color invasionhan har mycket att skapa. kontakta mig Dansapunar@gmail.com

Dan Sapunar är en konstnär vars arbete främst kretsar kring skapandet av muralmålningar, Streetart och projekt ledning av många av Sveriges största streetart projekt , bla Color invasion , Streetart Österlen , Art scape  , Steetart Lindesberg etc  och som ledande av workshops för unga bla Skapande skola  . Hans konstnärliga uttryck manifesterar sig i stora, färgstarka muraler som ofta utforskar teman av social rättvisa, gemenskap och miljömedvetenhet. Genom att använda offentliga ytor som sin duk, strävar Sapunar efter att göra konst tillgänglig för alla och att den ska fungera som en katalysator för samhällsförändring.I sitt arbete med gatukonst använder han sig av både traditionella spraytekniker och moderna digitala medier för att skapa dynamiska och engagerande verk. Dessa verk är inte bara visuellt tilltalande utan också tankeväckande, ofta inbjudande till reflektion och dialog om de ämnen de porträtterar.Vidare är Sapunar också engagerad i att arbeta med ungdomar genom workshops där han delar med sig av sina färdigheter och kunskaper. Dessa workshops är inte bara en möjlighet för deltagarna att lära sig tekniker inom muralmålning och gatukonst, men också en chans att uttrycka sig själva på kreativa och konstruktiva sätt. Genom dessa interaktioner hoppas Sapunar inspirera nästa generation av konstnärer att använda sin kreativitet som ett verktyg för personlig och social utveckling.Dan Sapunars konstnärsskap är således en blandning av visuell konst och pedagogisk verksamhet, med en stark tro på konstens kraft att förena människor och inspirera till positiv förändring i samhället.

One Response

  1. Sakrecoer · januari 11, 2013 at 08:09:42 ·

    Super snygg hemsida du har King Kung!!!!
    PIECE!

Comments are closed.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestCheck Our Feed